Kontakty

Predajca

Názov:Novitech Nove Zamky, s.r.o.
IČO:34104445
DIČ:2020414198
IČ DPH:SK2020414198
Mesto:Nové Zámky 1
PSČ:940 64
Adresa:Komárňanská cesta 1
Telefón:00 421 35 6400822
E-mail:horvath@nz.novitech.sk
Kontakt:Stefan Horvath
PF7314788

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 037/7720 001
  • 037/7720 034
Fax:
  • 037/7720 024